پیش از این نیز ماسک مدعی بود توییتر تعداد بات های خود را تنها با انتخاب  صد حساب کاربری تصادفی مشخص میکند. به گفته ماسک این روش بدون دقت کافی  است و نمی تواند تعداد بات های واقعی را مشخص کند. همچنین ایلان ماسک مدعی  است حدود دو برابر آن چیزی که توییتر اعلام کرده بات های موجود در این شبکه  اجتماعی خواهد بود.


علاوه بر آن ماسک با انتقاد به تعداد کاربران فعال روزانه درآمدزا گفته است  اثرگذاری این کاربران در درآمدهای توییتر بسیار پایین تر از از انتظار  ایلان ماسک است. وی در توئیت اخیر خود اعلام کرد در صورتی که توییتر روش  نمونه برداری 100 حساب کاربری و تایید واقعی بودن آنها را اعلام کند  قرارداد مورد نظر نیز با همان شرایط اولیه پذیرفته میشود.