نورو لینک

به گفته ایلان ماسک این شرکت در تاریخ ۳۱ اکتبر رویدادی به نام show &  tell برگزار می‌کند که طی آن پیشرفت های آن شرکت نمایش داده خواهد شد.  البته ماسک جزئیات مربوط به این رویداد را منتشر نکرده است. این در حالی  است که نورالینک هنوز نتوانسته آزمایش های انسانی ایمپلنت خود را آغاز کند و  تاییدیه غذا و داروی آمریکا را نیز برای آن دریافت نکرده است. حتی بسیاری  از بنیانگذاران این شرکت نیز در 6 سال اخیر از زمان تاسیس این شرکت آن را  ترک کرده اند. با توجه به گزارش‌های غیر رسمی منتشر شده در مورد فرهنگ  معیوب محل کار در این شرکت برگزاری این رویداد می تواند روند رو به پیشرفت  نورالینک را به نمایش بگذارد. این در حالی است که در چند روز اخیر شایعاتی  مبنی بر سرمایه گذاری نورالینک در شرکت رقیب به نام سینکرون منتشر شده بود.